Directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioen

Wanneer u een bedrijf heeft kan het zo zijn dat u ook directeur grootaandeelhouder bent. In de wet wordt het begrip DGA op verschillende manieren omschreven. U wordt als DGA aangemerkt als u:

  • directeur bent van een BV of NV
  • in het bezit bent van een groot deel van de aandelen van die BV of NV

Als DGA verschilt u op meerdere punten met de eigenaar van een eenmanszaak of een vennoot in een Vennootschap onder firma (VOF). Een BV/ NV is voor de wet een rechtspersoon en een DGA is een natuurlijk persoon. In de praktijk betekent dit dat u als DGA in principe niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor een schuld. Verder zijn er ook meerdere regels waaraan u moet voldoen zoals een minimaal salaris. Dit wordt gedaan zo dat u niet via box 2 aanmerkelijk belang uzelf een hoge winstuitkering kunt uitkeren. Via deze weg zou u namelijk de inkomstenbelasting kunnen ontduiken en gebruik kunnen maken van de vennootschapsbelasting die veel lager is.

Pensioen in eigen beheer DGA

Een DGA valt niet onder de werknemersverzekeringen en is dus geen premie verschuldigd en ook niet verzekerd. In de Pensioenwet is geregeld dat iemand die tenminste 10 procent van de aandelen in zijn bedrijf bezit, zijn eigen BV mag aanmerken als pensioenverzekeraar. In de praktijk betekent dit dat de BV jaarlijks een bedrag reserveert en dit aftrekt van de winst. DGA pensioen in eigen beheer is dus een optie. Er zitten haken en ogen aan deze manier van pensioen opbouwen. Nadeel is dat de winst schommelt en dus dat ook de pensioenopbouw niet constant is. Bij een eventueel faillissement valt de opgebouwde pensioenreserve in de faillissementsboedel. U bent dan het pensioen wat u heeft opgebouwd in eigen beheer kwijt.

Pensioen DGA

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen op te bouwen op een andere manier. U kunt uw pensioen ook in brengen bij een pensioenfonds. Voor een DGA pensioen is dit meestal wel iets duurder dan voor een werknemerspensioen. Maandelijks betaalt u dan een premie. Bij een eventueel faillissement is uw pensioen dan wel veilig.

Afhankelijk van uw persoonlijke wensen en de risico's die u wilt lopen kunt u kiezen voor een van deze twee opties. Indien u graag meer informatie wilt over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.

Lijfrenteverzekering verzekeringsmaatschappij Pensioen spaarvormen Wanneer u graag extra zekerheid wilt wanneer u met pensioen gaat kunt u kiezen voor een lijfrenteverzekering. Deze lijfrenteverzeke... Lees meer
Lijfrenteverzekering bank Pensioen spaarvormen Bent u op zoek naar een goede aanvulling op uw pensioen? Als zzp'er heeft u meestal geen idee wat de mogelijkheden zijn. Er zijn verschillende pro... Lees meer